Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Walne Zebranie PTR 2023

Wydarzenie w formie zdalnej (na Discord, kanał “Walne zebranie”) odbędzie się:
Czwartek, 22 czerwca 2023
o godzinie:
I termin 19:00
II termin 19:30 (termin w przypadku nie zebrania kworum)

Link do zebrania: https://discord.com/channels/560405606272466948/941267661084569661

Harmonogram zebrania:

-Przywitanie i ustalenie porządku zebrania
-Sprawozdanie z działalności PTR za 2022
-Sprawozdanie finansowe za 2022
-Wybór Prezesa PTR
-Wybór Wiceprezesa PTR
-Pozostałe wnioski
-Zamknięcie oficjalnej części zebrania
-Luźne rozmowy

Posiadają tylko czynni członkowie PTR.

Serdecznie zapraszamy byśmy wspólnie omówili poprzedni rok i zaplanowali kolejne działania naszego stowarzyszenia.