Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Walne zebranie 2020 we wtorek 14 kwietnia

Mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 14 kwietnia 2020 (wtorek). Pierwszy termin: godzina 18:30, drugi termin: godzina 19:00.
Zebranie odbędzie się w formie konferencji internetowej za pośrednictwem Discord https://discord.gg/Ugy2dQd

Ze względu na fakt, że PTR obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia, rozważaliśmy możliwość przeprowadzenia Zebrania na żywo, jednak ze względu na obecną specyficzną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, pomysł musiał zostać zarzucony.

Z przyczyn osobistych obecny prezes rezygnuje z pełnienia swojej funkcji, niezbędne zatem będą również wybory no to stanowisko.
Planowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie obrad, zatwierdzenie porządku dziennego, wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie roczne Zarządu – podsumowanie finansowe i merytoryczne roku 2019.
3. Wybory nowego prezesa zarządu PTR
4. Wolne wnioski i dyskusja.
5. Podsumowanie i zakończenie Zabrania Walnego.
6. Wolne rozmowy.