Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Walne zebranie 2018 w środę 28 marca

Mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków.
Odbędzie się ono 28go (środa) marca 2018, jak poprzednio za pośrednictwem aplikacji Skype. Pierwszy termin: godzina 18:30, drugi termin: godzina 19:00.
Konto stowarzyszenia na Skype: Polskie_Towarzystwo_Rakietowe

 

Planowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie obrad, zatwierdzenie porządku dziennego, wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie roczne Zarządu – podsumowanie finansowe i merytoryczne roku 2017.
3. Wolne wnioski i dyskusja.
4. Podsumowanie i zakończenie Zabrania Walnego.
5. Wolne rozmowy.