Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Polska Strategia Kosmiczna.

Mamy przyjemność poinformować, że 26 stycznia 2017, Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Kosmiczną (Załącznik do Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej). Rozwój technologii rakietowych zapisany został w Celu szczegółowym nr 3 Strategii:

Możliwość wykorzystania technologii rakietowych (tj. silniki hybrydowe, systemy sterowania, paliwa ekologiczne) wpisuje się w cele strategiczne Unii Europejskiej (UE – Strategia Kosmiczna dla Europy 2016), długofalowe założenia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA Long Term Plan 2017–2026) oraz wspólne plany ESA, Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i UE zapewnienia Europie strategicznej niezależności dostępu do technologii krytycznych.

Rozwój technologii rakietowych w sposób bezpośredni powiązany jest również z jednym z najważniejszych priorytetów modernizacji Sił Zbrojnych RP jakim jest obrona powietrzna i przeciwlotnicza. Realizacja zadania zapoczątkuje proces budowania narodowych kompetencji pozwalających na docelowe konstruowanie polskich rakiet różnego typu. Przedmiotowe technologie charakteryzują się podwójnym zastosowaniem. Mogą być wykorzystane zarówno w systemach wojskowych (np. systemy OPL), jak i cywilnych systemach wynoszenia obiektów na orbitę okołoziemską.

Główne obszary:

  • Rozwój technologii sterowania i układów wykonawczych dla rakiet,
  • Technologie silników pomocniczych na paliwo stałe dla systemów rakietowych wykorzystujących paliwo ciekłe,
  • Technologie wykorzystywane do napędów na paliwo ciekłe.