Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Walne Zebranie Członków PTR

W dniu 22 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Początek 20:00 w drugim terminie z uwagi na brak kworum w terminie pierwszym. Obecnych było 13 członków.

Przewodniczył Andrzej Chwastek.

Porządek zebrania:
Przedstawienie roku 2015 w kwestiach finansowych, zreferował skarbnik: Andrzej Magiera.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności PTR przybliżył sekretarz Andrzej Chwastek.
Kolejnym punktem było zakończenie kadencji i przeprowadzenie wyborów nowego zarządu PTR
Nowym prezesem na następną kadencję został Adam Matusiewicz.
Wiceprezesem na następną kadencję został Kacper Zieliński.
Sekretarzem został ponownie Andrzej Chwastek.
Skarbnikiem na następną kadencję został ponownie Andrzej Magiera.
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
Przewodniczący Krzysztof Ścigalski
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Bergier
Sekretarz Rafał Dziemianko
SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący Damian Mayer.
Zastępca Agata Maria Kołodziejczyk.
Sekretarz Robert Magiera.
Walne Zebranie Członków przyznało prof. Piotrowi Wolańskiemu tytuł Członka Honorowego PTR.
Następnie maiła miejsce dyskusja, określanie planów na bliższą i dalszą przyszłość.
Poruszono kwestie:
– Nowelizacja głównej strony internetowej PTR celem dostosowania do obecnych standardów.
– Opracowanie testów teoretycznych dla kandydatów dla licencji pierwszego stopnia
– Omówienie zbliżających się imprez (Planetarium Śląskie, ERC, konferencja w Rzepienniku LRE)
– Zaproponowano, by PTR sfinansował i zrealizował własną “flotę” rakietową do wykorzystania przez członków na konferencje, pokazy, itp. Dotychczas wszystkie model były własnością prywatną członków.
– Zgłoszono pomysł opracowania rakiety “dydaktycznej” do realizacji szkolnych projektów rakietowych.
Walne Zebranie Członków zakończono około godziny 22.30
Andrzej Chwastek