Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Podsumowanie działalności organizacji pozarządowych sektora kosmicznego

Przedstawiamy podsumowanie działalności dziewięciu krajowych organizacji działających na rzecz rozwoju astronautyki w Polsce w roku 2010.
“Podsumowanie działalności organizacji pozarządowych sektora kosmicznego w roku 2010” powstało, aby w postaci wspólnego opracowania zaprezentować dokonania organizacji, projekty realizowane i zrealizowane w 2010 roku. Dwudziestostronicowy dokument zawiera krótkie opisy organizacji, bogato ilustrowane opisy inicjatyw podejmowanych przez nie, wskazuje możliwości współpracy i sposoby nawiązania kontaktu. Zachęcamy do zapoznania się z Podsumowaniem, które w zwięzły sposób pokazuje, że w Polsce funkcjonuje środowisko działające na rzecz rozwoju astronautyki.

Dziewięć organizacji, które nadesłało materiały do podsumowania:
* Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
* Copernicus Project
* Kosmonauta.net
* Mars Society Polska
* Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne
* Polskie Towarzystwo Rakietowe
* Polskie Towarzystwo Astronautyczne
* Space Generation Advisory Council
* Studenckie Koło Astronautyczne