Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Konsultacje społeczne programu rozwoju systemów satelitarnej i technologii kosmicznych w Polsce

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Równocześnie można zaobserwować coraz większą liczbę krajów zainteresowanych rozwojem technologii satelitarnych i ich pochodnych na swoim obszarze.
Ministerstwo Gospodarki prowadzi projekt konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych (NGO) zajmujących się tematyką kosmiczną. Celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska środowisk kosmicznych w sprawie kształtowania przyszłej polityki kosmicznej w Polsce. Polskie Towarzystwo Rakietowe, jako organizacja której celem jest stworzenie podwalin pod przyszły polski program rakietowy oraz zaplecza intelektualnego dla polskiego przemysłu kosmicznego, widząc konieczność ustalenia wspólnego stanowiska w tej sprawie bierze w nich czynny i aktywny udział.
Konsultacje skoncentrują się na zidentyfikowaniu konkretnych działań pozwalających na wypełnienie strategii Ministerstwa Gospodarki treścią, naszym wspólnym celem jest przygotowanie spójnego stanowiska wszystkich organizacji pozarządowych zainteresowanych wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej przez Polskę.
Środowisko astronautyczne z radością odnotowuje fakt zaangażowania Ministerstwa Gospodarki w kształtowanie polskiej polityki kosmicznej. Do tej pory miała ona charakter zdecentralizowany i była realizowana na miarę możliwości poszczególnych firm, instytutów badawczych, uczelni, czy organizacji pozarządowych.
Stanowisko NGO zostanie przygotowane w formie jednego i jednolitego dokumentu, a następnie przekazane Ministerstwu Gospodarki.
Oprócz PTR w konsultracjach biorą udział: Mars Society Polska, Polskie Towarzystwo Astronautyczne, Space Generation Advisory Council, Studenckie Koło Astronautyczne, Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno Astronautyczne, portal Kosmonauta.net W ramach prowadzonych konsultacji przewidziane jest zaproszenie kolejnych organizacji pozarządowych.
Konsultacje przeprowadzane w ramach NGO są częścią większego procesu konsultacyjnego koordynowanego przez Ministerstwo Gospodarki.